پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

3381

کد پرسشنامه

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

19 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تعهد به کارکنان

تعهد به مشتریان و بازار

تعهد به برنامه ­های اجتماعی و محیط زیست

تعهد به قوانین و مقررات

تعهد به جامعه

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 26 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/11/01
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن خرید 166 کیلو بایت doc 2,900 تومان