پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

2207

کد پرسشنامه

بازاریابی اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

5 گزینه ( کاملا مخالف - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 390 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/16
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بازاریابی اجتماعی خرید 108 کیلو بایت doc 3,200 تومان