پرسشنامه سبک زندگی (30)

3321

کد پرسشنامه

پرسشنامه سبک زندگی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

10

تعداد مؤلفه ها

یادگیری مهارت خودآگاهی

داشتن هدف درزندگی

مهارت‌های مربوط به ارتباط های انسانی

روابط بین فردی

تصمیم گیری کردن

بهداشت و سلامت روانی

بهداشت و سلامت جسمانی

مهارت در حل مسئله

مهارت مشارکت و همکاری

مهارت تفکر خلاق (خلاقیت)

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سبک زندگی خرید 176 کیلو بایت doc 3,500 تومان