پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید

3298

کد پرسشنامه

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

سودمندی ادراک شده

سهولت استفاده ادراك شده

نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید

تمايل رفتاری

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 21 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید خرید 251 کیلو بایت doc 3,400 تومان