پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

3292

کد پرسشنامه

پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

تقوا

توکل

ایمان به خدا

عمل صالح

کسب روزی حلال

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 14 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار خرید 160 کیلو بایت doc 5,600 تومان