پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

3046 کد پرسشنامه
پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
30 تعداد سؤالات
5گزینه لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
7 تعداد مؤلفه ها
استدلال، دوستانه، ائتلاف، دستور مستقیم، جلب حمایت از مقامات بالاتر، تحریم و تشویق، مذاکره نام مؤلفه ها
6 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3500تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت خرید 91 کیلو بایت doc 3,500 تومان