پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

3606

کد پرسشنامه

پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

استدلال

دوستانه

ائتلاف

دستور مستقیم

جلب حمایت از مقامات بالاتر

تحریم و تشویق

مذاکره

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت خرید 141 کیلو بایت doc 3,500 تومان