پرسشنامه رضایت مشتری (18)

3044

کد پرسشنامه

رضایت مشتریان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

نحوه اطلاع رسانی سازمان

اعتماد مشتری

نحوه رفتار به مشتری

فضا و تجهیزات فیزیکی سازمان

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رضایت مشتریان خرید 221 کیلو بایت doc 2,900 تومان