پرسشنامه مشکلات رفتاری (RBPC)

4231

کد پرسشنامه

مشکلات رفتاری (RBPC)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

88 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

اختلال سلوك

مشكلات توجه- ناپختگي

پرخاشگري اجتماعي

اضطراب- گوشه ­گيري

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مشکلات رفتاری (RBPC) خرید 396 کیلو بایت doc 3,200 تومان