پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

4061

کد پرسشنامه

نقش رسانه­ های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

14 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی خرید 66 کیلو بایت doc 3,800 تومان