فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری کسری و فزونی صندوق

توضیحات

مبانی نظری باورهای ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع بانکی

توضیحات

مبانی نظری تأثير خصوصی سازی خدمات پستی بر ميزان رضايت مندی مشتری در ادارات پست

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (2)

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین نگرش به سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

توضیحات

مبانی نظری استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری استرس شغلی (2)

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی (2)

توضیحات

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری کژکارکردهای تبلیغات تجاری

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (2)

توضیحات

مبانی نظری شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری ارزش گذاری سهام

توضیحات