فایل های مربوط به برچسب ( مدیریت ارتباط با مشتری )

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات

پرسشنامه استراتژی توسعه بازار محصولات رایانه ای

توضیحات

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات