فایل های مربوط به برچسب ( مارک )

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

توضیحات

پرسشنامه خودنظارتی مارک اشنایدر

توضیحات

مبانی نظری برند (نام تجاری)

توضیحات

مبانی نظری نگرش دینی

توضیحات