موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کد فایل

6003

عنوان فایل

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رشته

جغرافیا

گرایش

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مقطع

کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد موضوعات موجود در فایل

10 موضوع

منبع استخراج موضوعات

نشریات ISI و اولویت های پژوهشی  سازمانهای مربوطه

سال استخراج موضوعات

2020

نوع فایل

Word 2003

قیمت

4700 تومان

 
نام حجم فرمت قیمت
موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی خرید 43 کیلو بایت doc 4,700 تومان