موضوع برای رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین

کد فایل

6002

عنوان فایل

موضوع برای رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین

رشته

جغرافیا

گرایش

برنامه ریزی آمایش سرزمین

مقطع

کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد موضوعات موجود در فایل

10 موضوع

منبع استخراج موضوعات

نشریات ISI و اولویت های پژوهشی  سازمانهای مربوطه

سال استخراج موضوعات

2020

نوع فایل

Word 2003

قیمت

4700 تومان

 
نام حجم فرمت قیمت
موضوع برای رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین خرید 42 کیلو بایت doc 4,700 تومان