5047

کد فایل

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آن ها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

نام فایل

مبانی نظری و پیشینه (فصل دوم)

نوع فایل

1402

سال تدوین

53

تعداد صفحات فایل

18

تعداد منابع فارسی

45

تعداد منابع لاتین

APA

فرمت منبع نویسی

دارد

پیشینه داخلی

دارد

پیشینه خارجی

دارد

پاورقی کلمات مهم و اسامی لاتین

دارد

فهرست

14

اندازه قلم متن

یک سانتیمتر (single)

فاصله بین خطوط

B Lotus

 فونت

ویرایش علمی و ادبی شده است

وضعیت ویرایش

28800 تومان

قیمت

Word 2003

فرمت فایل

جهت مشاهده فهرست مطالب می توانید فایل فهرست زیر را بصورت رایگان دانلود کنید.