فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری میزان کاربرد فناوری اطلاعات و رضایت شغلی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری تحلیل و اولویت بندی تأثیر مهارت های کارآفرینانه مدیران بر توسعه کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین نگرش به سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

توضیحات

مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با میزان استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری جو سازمانی و استرس شغلی

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری آگاهی از ارزش های اسلامی کسب و کار و موفقیت کارآفرینان

توضیحات

مبانی نظری اعتماد به تکنولوژی جدید و سواد اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری مطالعه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری رضایت شغلی و نشاط سازمانی

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند و موفقیت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک، بکارگیری تئوری محدودیت و بهبود موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری، ادراک مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی و سنتی و اثربخشی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی اسلامی و توانمندسازی کارکنان

توضیحات