فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های روانشناسی )

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

توضیحات

پرسشنامه سکون زدگی باردویک

توضیحات

پرسشنامه خودنظارتی مارک اشنایدر

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز

توضیحات

پرسشنامه علایم روانی SLC-90-R دروگاتیس

توضیحات

پرسشنامه بالینی چند محوری میلون

توضیحات

پرسشنامه علل افزایش وقوع جرم

توضیحات

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

توضیحات

پرسشنامه تعامل اجتماعی شوتز

توضیحات

پرسشنامه رویدادهای استرس زا زندگی پیکل

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با استرس بیلکینز و موس

توضیحات

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

توضیحات

پرسشنامه جو خانوادگی

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی دیوید مک کلند

توضیحات

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)

توضیحات

پرسشنامه بزهکاری

توضیحات