فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANSS)

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه سبک های دلبستگی

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI)

توضیحات

مقیاس تحمل پریشانی (DTS)

توضیحات

پرسشنامه نظام باورها (SBI-15R)

توضیحات

پرسشنامه نشانگان وابستگی به نیکوتین

توضیحات

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه نگرش به زندگی

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (31)

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (27)

توضیحات

پرسشنامه حل مشکلات خانواده

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی تیم یا گروه

توضیحات

پرسشنامه میزان اعتقادات به خرافات

توضیحات

پرسشنامه انتظارات اجتماعی

توضیحات