فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه تيپ شخصيتی A و B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات (24)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (13)

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس (ABCC)

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تأثیرات اطلاعات و هنجارهای بین فردی بر تمایل به خرید

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (17)

توضیحات