پرسشنامه رفتار اخلاقی

3330

کد پرسشنامه

پرسشنامه رفتار اخلاقی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

38 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

مسئولیت پذیری

اعتماد

امانت داری

وجدان کاری

تملق و چابلوسی

عدالت

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 16 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار اخلاقی خرید 271 کیلو بایت doc 3,400 تومان