پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

3307

کد پرسشنامه

پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ساختار روابط اجتماعی

منابع اجتماعی اطلاعات

محتوای روابط اجتماعی

شیوه‌ های انتقال اطلاعات

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی خرید 241 کیلو بایت doc 3,800 تومان