پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

3307

کد پرسشنامه

پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ساختار روابط اجتماعی

منابع اجتماعی اطلاعات

محتوای روابط اجتماعی

شیوه‌ های انتقال اطلاعات

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 20 بازدید
  • تاریخ انتشار 1396/10/30
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی خرید 241 کیلو بایت doc 3,800 تومان