پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

3053 کد پرسشنامه
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
71 تعداد سؤالات
2 گزینه (آری یا نه) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
سه مقیاس روایی و ده مقیاس بالینی تعداد مؤلفه ها
دروغ یاب، نابسامدی،اصلاح،خود بیمار انگاری،افسردگی، هیستری، انحراف جامعه ستیزی،پارانویا، ضعف روانی، مقیاس اسکیزوفرنی، نیمه شیدایی نام مؤلفه ها
9 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
4000 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI خرید 81 کیلو بایت doc 4,000 تومان