پرسشنامه مهارت های فرا شناخت

3001

کد پرسشنامه

مهارت های فرا شناخت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

4 گزینه ( اصلا - خیلی )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 343 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/31
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مهارت های فرا شناخت خرید 74 کیلو بایت doc 2,800 تومان