پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

2214

کد پرسشنامه

 استرس شغلی فيليپ ال رايس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

57

تعداد سؤالات

5 گزینه ( هرگز - بیشتر اوقات )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

  • روابط بين فردي
  • وضعيّت جسماني  
  •  علائق شغلی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 394 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/16
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس خرید 145 کیلو بایت doc 3,800 تومان