پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

2213

کد پرسشنامه

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن  و روزنمن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

2 گزینه ( بلی - خیر )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن خرید 86 کیلو بایت doc 2,900 تومان