پرسشنامه درگيری شغلی

2206

کد پرسشنامه

درگیری شغلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

5 گزینه ( کاملا مخالف - کاملا موافق )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

میزان اهمیت شغل

میزان صرف وقت برای انجام کار

میزان اهمیت موفقیت در شغل

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 339 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/16
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه درگيری شغلی خرید 104 کیلو بایت doc 2,700 تومان