پرسشنامه کیفیت خدمات

2203

کد پرسشنامه

کیفیت خدمات

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

26

تعداد سؤالات

5 گزینه ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

قانونمندی، رفتار مناسب، انعطاف پذیری، زیبایی، شفافیت، صحت، سرعت، سادگی و سهولت

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

  • گروه سایر
  • 399 بازدید
  • تاریخ انتشار 1395/06/16
نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت خدمات خرید 124 کیلو بایت doc 2,500 تومان