پرسشنامه رضایت مشتریان

3044 کد پرسشنامه
پرسشنامه رضایت مشتریان نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
18 تعداد سؤالات
لیکرت 5 گزینه ای(کاملا موافق تا کاملا مخالف) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
4 تعداد مؤلفه ها
اطلاع رسانی، اعتماد، نحوه رفتار، فضا و تجهیزات نام مؤلفه ها
3 تعداد صفحات فایل
ندارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
ندارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری
2500تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رضایت مشتریان خرید 68 کیلو بایت doc 2,500 تومان